Educatie

Verrijk je (digi)taal- en leesonderwijs met aanbod en kennis van de bibliotheek.

De Bibliotheek Waterland ondersteunt het onderwijs bij het stimuleren van leesmotivatie, het ontwikkelen van een rijke taalomgeving en het vergroten van de digitale geletterdheid. Dat doen wij met een team deskundige en enthousiaste leesconsulenten, prachtige boeken, spannende projecten, interessante kennissessies en nog veel meer. Ook is een samenwerking in de vorm van de Bibliotheek op school mogelijk.


Kinderopvang tot 4 jaar

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Voorlichtingsbijeenkomst - NPO gelden voor Leesbevordering in het primair onderwijs

Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt veel geld geïnvesteerd in het vergroten van kansen op volwaardig onderwijs voor alle leerlingen. Bibliotheek Waterland organiseerde 2 bijeenkomsten voor directie van scholen uit het primair onderwijs waar de Bibliotheek laat zien hoe zij kan helpen bij het inzetten van NPO gelden op leesbevordering.

Bekijk details