De Bibliotheek op school (dBos)

Met de Bibliotheek op school werken we samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van leesplezier in het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

De Bibliotheek op school A

Het traject van de Bibliotheek op school abonnement A duurt drie jaar. Er wordt een leesconsulent aan de school gekoppeld die het team van de school helpt om in die drie jaar een leescultuur neer te zetten. De leescultuur wordt geborgd in het beleid van de school.

Wat levert Bibliotheek Waterland:

  • Een gecertificeerde leesconsulent op school voor 3 uur per week, gedurende 40 schoolweken;
  • Een in samenwerking met de leescoördinatoren gemaakt lees- en mediaplan waarin visie en doelen worden vastgelegd + het daaruit voortkomende activiteitenplan met een compleet jaaroverzicht op gebied van leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Het activiteitenplan is voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
  • Programma’s en activiteiten in alle groepen;
  • Deelname aan de landelijke Monitor voor het jaarlijks meten en vergelijken van leesattitude en leengedrag van leerlingen;
  • Een licentie voor schoolWise, het automatiseringssysteem voor schoolbibliotheken, inclusief een digitaal portaal waar leerlingen boeken zoeken en waar ze gestimuleerd worden tot lezen. Implementatie doet de school zelf.

De school zorgt er o.a. voor dat een gecertificeerde leescoördinator van de school het team ondersteunt bij de uitvoering van het lees- en mediaplan. Bij voorkeur twee leerkrachten volgen hiertoe de opleiding Open Boek.

Interesse? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl.

Klik hier voor de factsheet dBossen

De Bibliotheek op school B

Haal extra handen en expertise in huis met de Bibliotheek op school abonnement B. Een leesconsulent werkt één schooljaar aan direct leesplezier in alle groepen aan de hand van een activiteitenplan.

Het activiteitenplan wordt opgesteld door de leesconsulent n.a.v. de wensen van de school. De activiteiten kunnen bestaan uit: groepsbezoeken, collecties maken, boekpromoties, boekenkringen en boekgesprekken met individuele leerlingen. De leesconsulent voert deze activiteiten uit, maar kan ook leerkrachten ondersteunen.

Wat levert Bibliotheek Waterland:

  • Een gecertificeerde leesconsulent op school voor 3 uur per week, gedurende 40 schoolweken;
  • Een in overleg met de school gemaakt activiteitenplan voor lezen, uitgevoerd door de leesconsulent;
  • Programma’s en activiteiten in alle groepen;
  • Hulp bij het opzetten van de centrale schoolbibliotheek;
  • Ondersteuning bij de uitvoering van landelijke leescampagnes naar keuze.

Interesse? Mail naar educatie@bibliotheekwaterland.nl.

Klik hier voor de factsheet dBossen