taalaanbod

Taal- en digitaal aanbod

Informeel leren en maatschappelijke ondersteuning

Formeel leren

Formeel leren

Als ik toen de etiketten kon lezen, had ik beter begrepen wat er in producten zat en dan had ik misschien geen maagverkleining hoeven doen.