Privacystatement

Als lid van de Bibliotheek laat je persoonlijke gegevens bij ons achter. We vertellen je graag wat wij daarmee doen. Heb je na het lezen van dit verhaal nog vragen, laat het ons dan weten. ~April 2024

Privacy en veiligheid

Jouw gegevens

De Bibliotheek respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel (in de Bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. In bepaalde gevallen werken we samen met andere partijen, je leest hieronder wanneer en waarom. Deze partijen hebben hun eigen privacy beleid en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij doen ons uiterste best om waterdichte afspraken te maken over jouw gegevens. Mocht je het gevoel hebben dat er iets niet goed gaat, laat het ons dan weten.

Welke gegevens verwerken wij
Voor- en achternaam, geslacht, adres, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, leengegevens.

Wat doen we met jouw gegevens
Wij gebruiken jouw gegevens om verschillende redenen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van jouw zelf hebben ontvangen, en gegevens die we zelf hebben verzameld. De gegevens worden o.a. voor de volgende onderstaande doelen gebruikt:

1. Onze materialen aan jou uitlenen

Voor het uitlenen van materialen hebben we jouw naam, e-mailadres, huisadres, betaalgegevens en soms ook het telefoonnummer nodig. De informatie over de materialen die je leent wordt in het bibliotheeksysteem opgeslagen. Zo weten we waar onze eigendommen zijn en wanneer we ze weer terug kunnen verwachten. We kunnen je ook een bericht sturen als de materialen terug moeten, of je op de hoogte brengen over de status van jouw reservering.

2. Materialen uit een andere organisatie

Als wij het materiaal dat je wilt reserveren niet zelf hebben, kunnen we dit aanvragen bij andere bibliotheken in Nederland. Ook die andere bibliotheken willen graag weten wie hun materialen heeft, dus geven wij ook jouw contactgegevens door.

3. Andere diensten

Om meer voor je te kunnen betekenen, hebben we allerlei aanvullende diensten. Zo kun je bijvoorbeeld dvd’s of e-books lenen, en zelf van alles regelen via onze website. We werken hiervoor samen met andere organisaties. Als je gebruik maakt van onze aanvullende diensten geven we jouw gegevens door aan die andere organisaties.

4. Jouw persoonlijke account

Via Mijn Bibliotheek kom je bij jouw eigen gegevens zoals wij die in ons bestand hebben staan. Je kunt die gegevens voor een deel zelf wijzigen. Hier zie je ook jouw betaalgeschiedenis, jouw leengeschiedenis, de materialen die je gereserveerd hebt, en wat je nog in huis hebt. Ook kun je jouw interesses doorgeven, deze worden bijvoorbeeld gebruikt op een aanwinstenoverzicht op maat naar jouw toe te mailen. Je kunt bovendien toegang aanvragen tot gegevens van anderen, bijvoorbeeld andere gezinsleden. Die toegang krijgt je alleen als die ander jouw verzoek accepteert.

5. Automatische incasso

Als je de contributie automatisch wilt betalen, gebruiken wij jouw bankgegevens om dit door de bank te laten regelen. Dit doen we alleen als je ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

6. Inzage gegevens door de bibliotheekmedewerkers

Om je snel te kunnen helpen bij vragen, kijken we mee naar jouw gegevens in ons bibliotheeksysteem. In sommige gevallen maken we een aantekening in ons klantregistratiesysteem. Die aantekeningen worden bewaard om je later nog sneller van dienst te kunnen zijn.

7. Nieuwsbrieven

Alle leden van de Bibliotheek ontvangen onze nieuwsbrief via de e-mail. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en activiteiten. Hiervoor gebruiken we jouw e-mailadres. Je kunt je altijd weer afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief.

8. Verbetering van onze service

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we jouw gegevens geanonimiseerd gebruiken voor een klant- of marktonderzoek. 

9. Herinneringen en aanmaningen

We gebruiken jouw gegevens voor het versturen van een herinnering als er nog materialen bij jou thuis zijn, of een factuur indien materialen niet meer teruggebracht worden. Indien na de tweede schriftelijke aanmaning de materialen nog niet zijn teruggebracht of de rekening nog niet is voldaan wordt een incassobureau ingeschakeld.

10. Wettelijke verplichting

Het kan zijn dat een overheidsinstantie zoals politie of justitie ons verplicht om gegevens van jou door te geven. Dat doen we dan alleen als we dat echt wettelijk verplicht zijn.

Externe organisaties

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust. Voorbeelden hiervan zijn:

Lenen bij een andere bibliotheek
Via interbibliothecaire leenverkeer kun je materialen opvragen uit andere bibliotheken. Maak je hiervan gebruik, dan moeten wij enkele van je persoonsgegevens (naam en pasnummer) door geven aan de betreffende bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens ligt dan bij deze externe bibliotheek.

Bibliotheek op School
Als jouw school meedoet met de Bibliotheek op School ontvangt de bibliotheek van de school gegevens van leerlingen om vast te leggen in SchoolWise. De Bibliotheek Waterland zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Koninklijke Bibliotheek
Als lid van de Bibliotheek Waterland kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je o.a. e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de KB aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken. De bibliotheek Waterland wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de KB uit om het mogelijk te maken dat je door de KB als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens van de bibliotheek Waterland aan de KB. De KB koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevensovereenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie, fiscus). Wij doen dit alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan jou te informeren over een dergelijke afgifte.

Deelnemer en/of vrijwilliger Voorleesexpress

De gegevens van deelnemers en vrijwilligers die via de Web App van Stichting de VoorleesExpress worden vastgelegd, gebruiken wij uitsluitend om je te informeren over je inzet als vrijwilliger bij de VoorleesExpress Waterland.

Deelnemer en/of vrijwilliger bij het NL-Plein

Als je als deelnemer of vrijwilliger deelneemt aan activiteiten van het NL-Plein, gebruiken we jouw gegevens uitsluitend om je te informeren over deze activiteiten. Daarnaast verzamelt het NL-Plein een aantal gegevens van deelnemers die geanonimiseerd/niet herleidbaar naar personen, worden gebruikt voor landelijke statistische doeleinden.

Kaartverkoop bij activiteiten

De gegevens die je aan ons verstrekt als je een activiteit bij de Bibliotheek Waterland bijwoont, gebruiken we uitsluitend voor de organisatorische, inhoudelijke en financiële afhandeling van de activiteit.

Cameratoezicht

In enkele vestigingen van de Bibliotheek Waterland is cameratoezicht. De opnamen worden alleen door medewerkers van de bibliotheek bekeken en alleen nadat wij een incident vermoeden. We bewaren de opnamen maximaal vijf dagen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Zolang je als klant bij ons ingeschreven staat bewaren wij jouw gegevens. Nadat het lidmaatschap is opgezegd worden de gegevens nog 7 jaar bewaard.

Wat doen we niet met jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens nooit verkopen aan anderen, zoals bijvoorbeeld adverteerders.

Kloppen jouw gegevens niet of heb je andere vragen?

Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken, log dan in op Mijn Bibliotheek. Ook kun je contact opnemen over jouw vraag met de klantenservice van de Bibliotheek. We staan klaar om je te helpen. Ook als je de inloggegevens niet meer weet, kun je bij een medewerker van de Bibliotheek terecht. We stellen dan wel een of meer controlevragen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op jouw computer. Die informatie is nodig, omdat een website anders niet werkt. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van de Bibliotheek zijn veilig voor jouw pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om jou digitaal te herkennen als je onze website bezoekt. Door cookies krijgen we informatie over uw gebruik van onze diensten. Zo kunnen we onze diensten en onze website verbeteren.

Wijzigingen

Als we dit privacy statement wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website. We laten het dan ook weten via onze nieuwsbrief, als je daarvoor bent aangemeld.