Kosten reserveren

Materialen van de bibliotheek Waterland zijn gratis te reserveren voor alle abonnementen. Is wat je zoekt niet in onze eigen collectie aanwezig, dan worden er reserveringskosten in rekening gebracht.

Soort abonnement Reserveren uit eigen collectie Reserveren uit provinciaal netwerk Reserveren uit landelijk netwerk
Jeugd abonnement gratis 0,50 per reservering 5,00 per reservering
Jongeren abonnement gratis 0,50 per reservering 5,00 per reservering
Instap volwassenen gratis 0,50 per reservering 5,00 per reservering
Basis volwassenen gratis 0,50 per reservering 5,00 per reservering
Top abonnement gratis gratis gratis
BiebApp abonnement gratis 0,50 per reservering 5,00 per reservering
Scholen en Instellingen gratis gratis gratis

Muziekweb

Een CD of DVD resververen uit Muziekweb kost voor alle abonnementen 0,50