De Bibliotheek en het Voortgezet onderwijs

Mediawijs zijn en goed kunnen lezen zijn belangrijke voorwaarden voor een geslaagde schoolcarrière. Bibliotheek Waterland wil in samenwerking met het onderwijs een bijdrage leveren aan de bevordering van het leesplezier en het verbeteren van lees- en mediavaardigheden van leerlingen.

Een project met de Bibliotheek? Laat je inspireren..

 • Projecten

  1. Ontwerp een boekenkast

   Samenwerking in het kader van Kunst van lezen met de Technische School de Triade in Edam. De afdeling Style en Design kreeg de opdracht een boekenkast te ontwerpen voor de Bibliotheek Volendam.

   12 oktober 2018

   Bekijk details van Ontwerp een boekenkast

  2. Movietrader

   Mediawijsheid is een containerbegrip maar de bibliotheek heeft een aantal programma’s waar mee leerlingen in het voortgezet onderwijs tips en trucs aangereikt krijgen om zich veilig en bewust te bewegen op het internet en sociale media.

   12 oktober 2018

   Bekijk details van Movietrader

  3. Informatievaardigheid voor havo, vwo en vmbo

   Leerlingen googelen allemaal , maar hebben problemen met het vinden van het goede materiaal voor profiel of sectie werkstuk.

   12 oktober 2018

   Bekijk details van Informatievaardigheid voor havo, vwo en vmbo

  4. Project Boekvrienden vmbo

   Vmbo 3 leerlingenkader-beroeps lezen voor in groep 1-2 van het basisonderwijs en op kinderdagverblijven.

   12 oktober 2018

   Bekijk details van Project Boekvrienden vmbo

  5. Poezieproject havo-vwo 3

   In het kader van de vakken CKV en Nederlands hebben wij met het Don Bosco voor de klassen 3 van VWO en Havo gastlessen verzorgd over Poezië. Het thema was Honderd jaar droge voeten.

   12 oktober 2018

   Bekijk details van Poezieproject havo-vwo 3

  Meer

 • Producten

  1. Poezië op de planken

   De Week van de Poëzie is een mooie aanleiding om eens aan de slag te gaan met poëzie in de klas. Er zijn kant en klare lessen beschikbaar maar je kunt ook er voor kiezen om de lessen te laten uitvoeren.

   8 november 2017

   Bekijk details van Poezië op de planken

  2. Mini boekenshow

   Weinig tijd en toch op de hoogte zijn van de nieuwste boeken voor jongeren?

   7 november 2017

   Bekijk details van Mini boekenshow

  Meer

Romanfragmenten.nl

Hoe benut je de mogelijkheden voor persoonlijke ontplooien in het literatuuronderwijs van de bovenbouw van havo en vwo? Bínnen de lessen literatuur ruimte voor een meer lezersgerichte, inhoudsvolle bespreking van gezamenlijk gelezen literatuur: door de bespreking van echte lezersvragen, het uitwisselen van leeservaringen, het vergelijken van verschillende interpretaties en oordelen.

Er is een werkgroep Praten over romanfragmenten die voorbeeldmaterialen heeft ontwikkeld. Fragmenten uit moderne romans die binnen een lesuur klassikaal te lezen en te bespreken zijn en met vragen die een open klassengesprek over de inhoud van de gelezen fragmenten kunnen bevorderen.

Meedoen aan de Landelijke campagnes

Er zijn op dit moment geen resultaten over dit onderwerp beschikbaar.

Literatuur rond de Canon van Nederland

De canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen  uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Docenten gebruiken de canon voor hun lesprogramma’s. Hieronder literatuur rond de canon van Nederland.

 • 1. Hunebedden Bekijk details

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details van 1. Hunebedden

 • 2. De Romeinse Limes Bekijk details

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details van 2. De Romeinse Limes

 • 3. Willibrord Bekijk details

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details van 3. Willibrord

 • 4. Karel de Grote Bekijk details

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details van 4. Karel de Grote

 • 5. Hebban olla vogala Bekijk details

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details van 5. Hebban olla vogala

De accountmanagers Educatie

Annemarie van Heems - Lilian Leber - Ellen Otten - Claire Beversen Wil je weten wat wij voor jouw school kunnen doen? Maak een afspraak!

 • Mail: educatie@bibliotheekwaterland.nl
 • Tel: 0299 454073

Leesbevorderingsprojecten Voortgezet Onderwijs

De Stichting Lezen heeft een overzicht gemaakt van alle leesbevorderingsprojecten voor het voortgezet onderwijs. Laat je inspireren en download de brochure 'Leesbevordering van VMBO tot Gymnasium.

 • 12-15 jaar

  Lees- en luistertips en de 10 nieuwste boeken voor jeugd in de leeftijd van 12-15 jaar.

 • 15-18 jaar

  Lees- en luistertips en de 10 nieuwste boeken voor jeugd in de leeftijd van 15-18 jaar.

BoekToer collecties

BoekToer is een collectie die ingezet kan worden als aanvulling op de schoolbibliotheek.

Meer weten over BoekToer of een collectie aanvragen?

Stuur een mailtje naar educatie@bibliotheekwaterland.nl