Vacature voorzitter Raad van Toezicht

In verband met het op korte termijn aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht is er een (onbezoldigde) vacature ontstaan.

De Bibliotheek Waterland is volop in beweging. De maatschappelijke ontwikkelingen en het werken aan toekomstbestendigheid vormen onderdeel van de organisatie-optimalisatie. In gelijke tred met de verandering van de maatschappij ontplooit zich de visie en missie van de organisatie. Een reis waarin we mooie uitdagingen hebben.

Bibliotheek Waterland is een cultuur-maatschappelijke instelling met ruim 35.000 leden. Zij staat centraal in de samenleving en zet de toon op het gebied van de ontwikkeling van basisvaardigheden, waaronder taal- reken- en digivaardigheid. In haar takenpakket ligt de uitbouw van het educatieve bibliotheek aanbod en het voortouw nemen in het stimuleren van lezen in het onderwijs.

Alle vestigingen van de bibliotheek zijn warme, inspirerende plaatsen waar iedere inwoner van de regio zich thuis mag voelen. We ademen de ontmoeting met elkaar, dagen je uit te ontdekken wat nog onbekend en onbemind terrein is, stimuleren waarheidsvinding en het debat, maar we zijn ook de plaats waar er veel en vaak gebruik wordt gemaakt van een scala aan activiteiten.

We zijn volop in ontwikkeling en hebben de ambitie om door te groeien. Dat betekent meer dienstverlening, meer leden, groter werkgebied en steeds herijken van ons aanbod.

De Raad van Toezicht is daarin een belangrijk orgaan dat de hand op de schouder van de bestuurder vormt in het meedenken over de strategische lijnen van de bibliotheek. Als lid van de Raad van Toezicht ben je betrokken bij het dynamische proces van innovatie en ontwikkeling van de organisatie.

De Raad van Toezicht is in haar formele taken belast met het toezicht houden op behoorlijk bestuur. Zij is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het bestuur, toetsing van de besluitvorming en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, een en ander in overeenstemming met statuten en reglement.De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode.

De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid in lijn met de “Governance Code Cultuur”. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit volgens de daarvoor geldende code. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding.

Wij zoeken een persoon die:

  • Affiniteit heeft met de informatieve, educatieve en culturele doelstelling van de bibliotheek.
  • Het vermogen heeft om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Toezicht voorgelegde aangelegenheden.
  • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en vanuit een zakelijke context de publieke taak (van de bibliotheek) goed weet te duiden.
  • Juridische achtergrond en woonachtig in de regio zijn een pré.

Voor inhoudelijke vragen over de vacature:

Mevrouw Sylvia Bakker-Kempen, Voorzitter Raad van Toezicht (tel. 06-55586858), of de heer Norbèrt van Halderen, Directeur-Bestuurder (tel. 06-51314183).    

Wil je reageren, stuur dan een CV en motivatiebrief voor 1 juli 2023 naar Norbèrt van Halderen: nvanhalderen@bibliotheekwaterland.nl onder vermelding van vacature Raad van Toezicht.

Bibliotheek Waterland

De Bibliotheek vormt in haar regio een plaats van en voor persoonlijke ontwikkeling door het bieden van de mogelijkheid tot ontmoeting. In de Bibliotheek staat informatie centraal, mogen bezoekers hun kennis verrijken en vinden ze ondersteuning in de beoefening van basisvaardigheden. We bieden een rijke collectie en een uitdagend aanbod waarbinnen onze leden en bezoekers telkens iets nieuws kunnen ontdekken.

De uitstraling van de vestigingen is verwarmend en nodigt uit om te bezoeken. De medewerkers zijn kundig, vriendelijk en hulpvaardig. Ze houden van hun werk en stralen dat ook uit. Zo ervaren bezoekers dat er in de Bibliotheek Waterland een plek is voor iedereen, zonder drempel of onderscheid die deelname verhindert.

De Bibliotheek Waterland is van, voor en door iedereen.

We bieden in samenwerking met partners hulp, bijvoorbeeld bij belastingaangifte, formulieren invullen, werken op de computer, Nederlands oefenen voor anderstaligen en huiswerk maken. De Bibliotheek werkt intensief samen met het onderwijs en draagt bij in het bevorderen van leesplezier, leesvaardigheid en mediawijsheid.

De Bibliotheek Waterland is een fijne plek om te bezoeken en een bijzondere werkgever.