Open Boek-opleiding leescoördinatoren

8 januari 2020, van 14:30 tot 17:00 | Bibliotheek Purmerend

Kosten: € 300,00 per cursist

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

De cursus Open Boek is bedoeld om leerkrachten te scholen de taak van Leescoördinator op een basisschool vorm te geven. In januari starten wij een nieuwe cursus van 5 bijeenkomsten op woensdagmiddag.

Opzet van de cursus Open Boek

De taak van een leescoördinator is erop gericht samenhang in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering. Leesbevordering streeft ernaar plezier en interesse in kinderboeken op te wekken als basis voor een gezonde leesmotivatie. Als op iedere school twee leerkrachten deze taak toebedeeld krijgen, werkt dat het meest efficiënt: taken kunnen verdeeld worden, samen de schouders eronder zetten en continuïteit bij vertrek van een leescoördinator.

Dit voorjaar organiseert Bibliotheek Waterland voor de vijfde keer de cursus Open Boek. Deze cursus leidt leerkrachten in het Primair Onderwijs op tot leescoördinator. De invalshoek hierbij is leesbevordering: leesbeleving en –interesse, leesmotivatie en literaire competenties. Onderzoek wijst namelijk uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

De cursus, die is ontwikkeld met steun van Stichting Lezen en Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW), bestaat uit vijf studiebijeenkomsten van 2,5 uur, afgewisseld met huiswerkopdrachten. De slotopdracht betreft het maken van een school specifiek leesactiviteitenplan om zo leesbevordering structureel en blijvend op een hoger niveau te brengen.  

  • Voor wie: Leerkrachten basisonderwijs die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.
  • Cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in "Registerleraar".
  • 5 themabijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.30 – 17.00 uur
  • Wanneer: Start woensdag 8 januari 2020, andere data: 29/01, 12/02, 04/03, 25/03, 08/04.
  • Kosten: € 300,= per deelnemer inclusief het cursus boek van Jos Walta
  • Trainer: Nicolien de Pater

Meld je nu aan! Stuur een mailtje naar educatie@bibliotheekwaterland.nl