Vrijheidsmaaltijd Geboorte van Nederland

21 mei 2022, van 16:00 tot 20:00 | Grote Kerk Edam

Kosten: € 10,-

vrijheidsmaaltijd samen eten

Mensen uit allerlei landen en culturen (ook Nederlands) presenteren een gerecht in de Grote Kerk in Edam waar de vier v’s gevierd worden. Deze ‘multiculturele proeverij’ met muziek, gedichten en verhalen is een laagdrempelige manier om elkaar wat beter te leren kennen.

Geboorte van Nederland

In het kader van de vier V’s die uitgangspunt zijn voor de Geboorte van Nederland: Vrijheid - Verscheidenheid - Verbondenheid - Verdraagzaamheid is er een unieke proeverij in de Edamse Grote Kerk. Dit jaar herdenken we met 42 gemeenten het bijzondere historische jaar 1572 en besteden daarbij aandacht aan de vier V's, die in deze huidige spannende tijd actueler zijn dan ooit.

Omdat we kunnen leren van elkaars cultuur en anders-zijn, is deze multi-culturele proeverij een mooi moment om dit te vieren. In onze gemeente wonen mensen met 20 verschillende nationaliteiten, dus de maaltijden zullen heel divers zijn. Het zal een gezellig samenzijn worden met muziek, gedichten en zang, voor jong en oud. Omdat we kunnen leren van elkaar en genieten van wat ons vrije land te bieden heeft.

Inschrijven voor deze multiculture proeverij kan door € 10,- per persoon, over te maken op:

NL23RABO0103430644 t.n.v. SKME onder vermelding van 'proeverij'

Inloop vanaf 16:00 uur

Deze activiteit maakt deel uit van een gevarieerd jubileumprogramma. Kijk voor meer informatie op www.geboortevannederland of ga naar www.edam-volendam.nl/1572

 

 

 

Wil je meer lezen over dit thema?