Voorlichtingsbijeenkomst - NPO gelden voor Leesbevordering in het primair onderwijs

6 april 2022, van 10:00 tot 11:30 | Bibliotheek Purmerend

Kosten: GRATIS (wel aanmelden)

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt veel geld geïnvesteerd in het vergroten van kansen op volwaardig onderwijs voor alle leerlingen. Bibliotheek Waterland organiseerde 2 bijeenkomsten voor directie van scholen uit het primair onderwijs waar de Bibliotheek laat zien hoe zij kan helpen bij het inzetten van NPO gelden op leesbevordering.

Nationaal Programma Onderwijs biedt grote kansen voor leesbevordering

Via het Nationaal Programma Onderwijs wordt veel geld geïnvesteerd in het vergroten van kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst voor alle leerlingen. Welke afwegingen maken jullie bij het besteden van dit extra geld? De Bibliotheek kan de scholen hierbij helpen, want structureel inzetten op leesmotivatie werkt. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal. 

Gemeenten geven extra boost

Samen met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden geven Gemeente Purmerend /Beemster en Landsmeer een extra financiële boost aan het leesonderwijs. 

Hoe doen wij dat?

  • De Bibliotheek is expert op het gebied van titelkennis en de meest actuele boeken. Wij maken een einde aan verouderde collecties en verstofte planken. Zo kan elke school beschikken over een actueel, aantrekkelijk en divers boekenaanbod.
  • Wij brengen brengen veel expertise rond leesbevordering in de school. Het scheelt leerkrachten en docenten tijd. Deskundige lees- mediaconsulenten geven inspirerende voorbeeldlessen en adviezen voor leesbevordering. Zo is er elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken.
  • Meten is weten: we willen allemaal graag weten hoeveel leerlingen lezen, wat ze graag lezen, of ze voldoende informatievaardig zijn en wat werkt om de leesmotivatie van leerlingen te vergroten. Met de Monitor van de Bibliotheek op school wordt jaarlijks het leesklimaat op school gemeten. De school kiest hiermee bewust voor effectieve interventies die meetbaar effect hebben. Op basis van de resultaten worden doelen vastgesteld rondom leesbevordering en mediawijsheid en vertaald naar een lees-mediaplan.

Meer weten?

Je kunt je vragen mailen aan educatie@bibliotheekwaterland.nl.