Start Open Boek 2018-cursus voor leescoördinatoren

14 maart 2018, van 14:30 tot 17:00 | Bibliotheek Purmerend

Kosten: € 280 per deelnemer inclusief cursusboek

Ook dit schooljaar organiseren wij voor leerkrachten uit het basisonderwijs de cursus Open Boek die met vijf thema bijeenkomsten op de woensdagmiddag opleidt tot leescoördinator.

Is lezen een speerpunt binnen jouw school?

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen meer plezier in lezen krijgen? Als lezen leuk is voor kinderen, gaan ze lezen vanuit enthousiasme en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lezen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en schoolcarrière van een kind. Ook dit schooljaar organiseren wij voor leerkrachten in het basisonderwijs de cursus Open Boek. Deze cursus is ontwikkeld door Stichting Lezen en Jos Walta, adviseur leesbevordering bij kinderboekwinkel De Boekenberg in Eindhoven.

Doel van de cursus

De cursus Open Boek heeft als doel om leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse, leesmotivatie en literaire motivatie. Een goed functionerende schoolbibliotheek, met aantrekkelijke boeken (zowel fictie als non fictie), is hierbij de spil waar het leesonderwijs om draait. Onderzoek wijst namelijk uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken. 

Opzet van de cursus

De cursus Open Boek is opgenomen in Registerleraar en bestaat uit vijf studiebijeenkomsten van 2,5 uur afgewisseld met huiswerkopdrachten. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: de visie op leesbevordering, kennis van kinderboeken en de inrichting van een schoolbibliotheek, werkvormen en vaardigheden, campagnes voor leesbevordering, de taak van leescoördinator. De cursus wordt afgesloten met een jaarplan om leesbevordering op de eigen school naareen hoger plan te tillen

In iedere bijeenkomst worden nieuwe boeken gepresenteerd. De voorlees- en voordrachtvaardigheden worden aangescherpt en de werkwijze van Vertel eens…komt regelmatig terug. Per bijeenkomst worden bouwstenen verzameld voor de eindopdracht. De cursus eindigt met de opdracht een realistisch schoolleesplan te schrijven voor de eigen school.

Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat.

De cursus wordt gegeven op vijf woensdagmiddagen (14 maart, 28 maart, 18 april, 9 mei en 23 mei) van 14.30 - 17.00 uur door trainer Nicolien de Pater. In overleg met de deelnemers kan 23 mei worden verschoven vanwege de uiteenlopende meivakanties. Een afsluitende bijeenkomst met diploma-uitreiking wordt in overleg met de deelnemers gepland.

Aanmelden en meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de cursus en aanmelden kan bij onze accountmanager educatie Ellen Otten via eotten@bibliotheekwaterland.nl