Movietrader

Gepubliceerd op: 12 oktober 2019 14:42

Mediawijsheid is een containerbegrip maar de bibliotheek heeft een aantal programma’s waar mee leerlingen in het voortgezet onderwijs tips en trucs aangereikt krijgen om zich veilig en bewust te bewegen op het internet en sociale media.

Hoe kun je je wapenen tegen online pesten en je privacy of imago beschermen?  

Afgelopen jaar zijn een aantal groepen van het vmbo van verschillende scholen aan de slag gegaan met het programma Movie trader. Op de I-pads uitgevoerd in de Bibliotheek.

Leerdoelen:

  • Analyse » kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken
  • Bewustwording » het effect van media ervaren en begrijpen
  • Gedrag » inzicht krijgen in eigen mediagedrag
  • Dialoog » praten over media, thuis en in de klas
  • Creatie » zelf media kunnen inzetten, maken en delen

Meer informatie en aanvraag van het programma bij Lilian Leber via educatie@bibliotheekwaterland.nl